Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Bk 538/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych

IV SAB/Wr 317/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-16

Sprawa ze skargi Z. Z. na przewlekłość postępowania Starosty D. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

II SAB/Lu 105/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-10-31

Sprawa ze skargi M. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

VIII SAB/Wa 120/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi K. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie zezwolenia na pracę cudzoziemca

I OSK 189/16 - Wyrok NSA z 2016-12-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi J. T. na przewlekłe postępowanie Starosty [...] w sprawie zorganizowania stażu i przyznania prawa do stypendium 1.

IV SAB/Po 157/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w przedmiocie powierzenia pracy cudzoziemcowi