Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SAB/Op 10/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu w przedmiocie postępowania podatkowego z tytułu nabycia spadku zobowiązuje Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu do wydania decyzji w postępowaniu podatkowym z tytułu nabycia spadku w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy.

I SAB/Op 4/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-18

Sprawa ze skargi E. P. na przewlekłe prowadzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich postępowania podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług za listopad 2012 r.

I SAB/Op 3/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-07-25

Sprawa ze skargi S. C. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2011r.