Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 165/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Wojewody Z. w przedmiocie wydania decyzji

II SAB/Ol 45/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego 1/ stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej oku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na Sz. K.; 2/ stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 4/ oddala wniosek ...

II SAB/Bd 26/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II SAB/Bd 27/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

II SAB/Bd 30/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

II SAB/Bd 31/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o oświadczenie rodzicielskie

II SAB/Bd 29/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-09-18

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody w przedmiocie rozpoznania wniosku oku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego

IV SAB/Wr 146/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-16

Sprawa ze skargi E. M. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019

IV SAB/Wr 147/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-16

Sprawa ze skargi E. M. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2018/2019

II SAB/Gl 79/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustalenia świadczeń wychowawczych