Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OPP 65/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-08

Skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego, sygn. akt IV SA/Wr 203/12 postana...

I OPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-01

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SA/Kr 1055/11 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 19/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 143/13

I OPP 31/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku okresowego

I OPP 17/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-28

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie zakończonej postanowieniem Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OPP 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-21

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 1143/12 ze skargi na decyzję SKO w N. S. w przedmiocie zasiłku celowego