Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6320 Zasiłki celowe i okresowe X

I OPP 42/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt [...]

I OPP 33/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 1055/11

I OPP 9/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 64/10.

I OPP 85/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt III SAB/Kr 48/11 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w Nowym Sączu w przedmiocie bezczynności

I OPP 43/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt I OSK 2357/12

I OPP 47/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-14

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zasiłku celowego, sygn. akt III SA/Kr 444/11

I OPP 6/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-08

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt 4 II SA/Wr 2064/02 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków celowych