Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Sz 152/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 159/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SAB/Sz 169/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenie za dozór pojazdu

II SA/Sz 880/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SAB/Sz 106/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-04

Sprawa ze skargi M. J. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie rozpoznania wniosku

I SAB/Sz 13/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi T. W. - syndyka masy upadłości I.-K. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sz. w upadłości likwidacyjnej na przewlekłość postępowania Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego . w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za marzec 2013 rok w sprawie podatku od towarów i usług

II SAB/Sz 166/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty G. w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdu

II SAB/Sz 47/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-09-12

Sprawa ze skargi J. D. i M. D. na przewlekłość Prezydenta Miasta w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

II SAB/Sz 141/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-09-17

Sprawa ze skargi K. S. na przewlekłość postępowania Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu

II SAB/Sz 134/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Starosty K. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność Skarbu Państwa
1   Następne >   3