Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Lu 483/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie nierozpatrzenia odwołania od decyzji Wójta Gminy [...] w sprawie było prowadzone w sposób przewlekły, przy czym nie miało to miejsca z rażącym naruszenia prawa.

II SAB/Lu 351/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-08

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie nierozpoznania wniosku w sprawie usług opiekuńczych stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły, przy czym nie miało to miejsca z rażącym naruszeniem prawa.