Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X

V SAB/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

VI SAB/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

V SAB/Wa 15/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

Sprawa ze skargi I. S. Sp. z o.o. we W. w przedmiocie bezczynności Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w W. w sprawie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SAB/Wa 22/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych;

V SAB/Wa 24/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przedmiocie wypłaty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

VI SAB/Wa 12/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi J. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie przez Ministra Gospodarki postępowania odwoławczego w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

VI SAB/Wa 131/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 130/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

I OSK 2977/12 - Wyrok NSA z 2013-03-22

Skarga o stwierdzenie nieważności zarządzenia

VI SAB/Wa 133/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji
1   Następne >   2