Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OPP 56/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga J. L., E. L. i J. L. na przewlekłość postępowania WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Ka 3290/03 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego

II OPP 57/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga J. L., E. L. i J. L. na przewlekłość postępowania WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 162/04 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Mierzęcice w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OPP 74/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-09

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu