Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 548/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 511/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego; w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku , sygn. akt II SA/Lu 511/13

III SA/Kr 51/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi M. S. na postanowienia SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 300/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego;

II SA/Łd 1212/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych

IV SA/Gl 195/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Kr 211/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

I SA/Wa 2303/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-10

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   +2   +5   +10   24