Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Po 1165/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 75/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej