Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

III SA/Kr 1178/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie III SA/Kr 323/10

IV SA/Po 447/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-12

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy studentów