Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

IV SA/Po 1265/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-02

Wniosek S. R. o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] o nałożenie obowiązku

III SA/Po 981/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne;

III SA/Po 385/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

IV SA/Po 37/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-12

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Po 25/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie warunków zabudowy;

III SA/Po 763/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie określenia wysokości opłaty za zagospodarowanie

IV SA/Po 105/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

IV SA/Po 743/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-10-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu wniosku dla ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

III SA/Po 786/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej zwrotu cła
1   Następne >   +2   +5   +10   100