Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 332/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 28/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wr 29/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wr 187/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 333/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 151/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 178/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za nienależnie pobrane oraz zobowiązania do ich zwrotu

IV SA/Wr 225/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia wychowawczego

IV SA/Wr 562/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie przyznania zasiłku stałego
1   Następne >   2