Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1118/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-05-16

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, umorzenia odsetek oraz odroczenia terminu płatności.

II SA/Sz 924/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego oraz zobowiązania do jego zwrotu