Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 173/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego

II SA/Gd 202/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 176/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ustawowych odsetek

III SA/Gd 178/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz ustawowych odsetek

II SA/Gd 251/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 790/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO ----- w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 89/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 121/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

III SA/Gd 291/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Gd 326/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   13