Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

II OZ 81/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przed...

II SA/Ol 458/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej

II SA/Go 510/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

II SA/Wa 1700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-16

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

II SA/Wa 1700/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Wniosek w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu

II SA/Ke 705/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-23

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

II SA/Wr 431/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 1053/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-21

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania mineralizacji powierzchni pasów przeciwpożarowych

II SA/Ke 463/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-11-17

Wniosek w przedmiocie ochrony przeciwpożarowej

I OZ 468/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej , nr [...] w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu
1   Następne >   3