Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-27

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania w...

I SA/Wa 1756/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-25

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Warszawie w przedmiocie wszczęcia postępowania ...

IV SA/Po 254/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-24

Wniosek w przedmiocie zbycia nieruchomości