Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 260/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważnośc...

I OZ 261/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast , nr [...] w prz...

I SA/Wa 372/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną H. G.