Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1794/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

I SA/Wa 1269/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do kolokwium habilitacyjnego

II SA/Wa 17/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk biologicznych

I OZ 1949/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów nr [...] w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

II SA/Wa 2183/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-12

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego