Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 380/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-06-19

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 132/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II SA/Łd 517/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-06

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gd 616/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej