Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 770/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości