Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 580/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalających odszkodowanie

II SAB/Wr 20/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie bezczynności organu