Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 441/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-03-29

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-01

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 847/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1025/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 436/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-23

Sprawa ze skargi J. H. na decyzje SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 298/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego

I OSK 1639/09 - Wyrok NSA z 2010-05-17

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w przedmiocie prawa do dodatku mieszkaniowego

I OZ 6/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 1116/06 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-22

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I OZ 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości
1   Następne >   2