Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 1/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. K. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z funduszu pomocy społecznej

I OZ 590/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta S. w przedmiocie nierozpoznania wniosków o przyznanie zasiłków okresowych od dnia [...] lutego 2010 r. do dnia [...] maja

III SO/Gd 3/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-26

Wniosek M.L. o wymierzenie Burmistrzowi M. kary grzywny z powodu nieprzekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz aktami administracyjnymi