Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 3284/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 35/13 w kwestii wniosku Z.R. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na zarządzenie

I SA/Wa 3285/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-18

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy

I SAB/Wa 262/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zaliczkę alimentacyjną

IV SAB/Wr 63/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SAB/Wr 64/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-12

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SA/Wr 210/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-11-18

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

IV SA/Wr 210/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-12-05

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego