Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 395/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II OZ 112/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II OZ 1398/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 25 listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Po 330/14 o odmowie przywrócenia A.S. terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu z 3 września 2014 r. sygn. akt IV SA/Po 330/14 oddalającego skargę A.S. na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poznaniu z [...] stycznia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia te...

II SA/Wr 372/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie przedłożenia ekspertyzy stanu technicznego budynku

II OZ 1352/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wyłączenia z użytkowania budynku m...

II SA/Bk 613/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku doprowadzenia budynku do właściwego stanu technicznego

II SA/Ol 1002/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie '[...]' Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie rozbiórki części obiektu budowlanego

II SA/Sz 1392/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-18

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 1293/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi Nr [...], w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia dokonania prawidłowego podłączenia urządzeń do instalacji gazowej

II OZ 68/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. , nr [...] w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki
1   Następne >   +2   +5   11