Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 1592/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania budynku

II SA/Kr 567/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-07-18

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 763/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Kr 1088/19 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia