Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Lu 446/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta , nr [...] w sprawie wymeldowania z pobytu stałego;

III SA/Lu 152/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego

III SA/Lu 151/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie przywrócenia T.J. terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta dotyczącej wymeldowania

III SA/Lu 461/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego