Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-08

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Pile w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

IV SA/Po 190/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-19

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia