Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wa 2075/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Wniosek I. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej S. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wa 611/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-08

Wniosek w przedmiocie skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego

IV SA/Wa 1067/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Wniosek w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego