Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Skarżony

SA/Ka 2492/95 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-06-09

Skarga Teresy i Andrzeja małżonków K. na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie odmowy zatwierdzenia granicy między działkami ustalonej protokołem granicznym w postępowaniu rozgraniczeniowym i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ w związku z art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Burmistrza miasta M.P. z dnia