Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 154/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w przedmiocie nieważności zarządzenia w sprawie regulaminu określającego zasady korzystania oraz wynajmowania świetlic wiejskich oraz sal OSP na terenie gminy

II SA/Gl 368/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia nieodpłatnych służebności na nieruchomości

II SA/Op 623/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie regulaminu cmentarza komunalnego i domu pogrzebowego

II SA/Gl 481/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na obciążenie nieruchomości

II SA/Gl 482/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie określenia zasad obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy służebnością przesyłu

II SA/Go 372/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Powiatu V/20/15 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów

II SA/Go 371/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...]

II SA/Go 904/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-12-18

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 746/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-22

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 61/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu

II SA/Go 600/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-22

Skarga Zarządu Powiatu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu Nr 43/15 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, najmu, położonej w jednostce ewidencyjnej [...] - obszar wiejski, [...]