Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bk 389/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2012-07-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku

II SAB/Bk 22/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej Ł. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] dotyczącej zasad odpłatności za pobyt dzieci w domu pomocy

II SA/Bk 476/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka