Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OW 163/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia prawomocności aktu własności ziemi

II OSK 2282/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

II OSK 2281/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

Skarga kasacyjna na uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie podziału województwa lubuskiego na obwody łowieckie

OW 29/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-09

Wniosek w przedmiocie określenia organu właściwego do rozpoznania sprawy zmiany decyzji Naczelnika Gminy J.

OW 41/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Sprawa ze skargi Wojewody Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ł. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody P. zatwierdzającej projekt scalania gruntów na obiekcie 'K.'

OW 46/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-08

Sprawa ze skargi Wojewoda Ł. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Wojewodą Ł. a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w P.-T. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy w W.

II OZ 301/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych

II OSK 853/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. G. na uchwałę Rady Gminy S. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

II OW 39/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OW 34/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-12

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Gminy w K. dotyczącego sprostowania błędów pisarskich w akcie własności ziemi
1   Następne >   2