Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Łd 772/07 - Wyrok WSA w Łodzi z 2007-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w W. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej

II SA/Sz 264/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Wałcz w przedmiocie odstąpienia od prawa do odszkodowania

II SA/Kr 1286/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Miechowie w przedmiocie wyrażenia zgody na poddzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miechów

II SA/Kr 243/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr XXXI/355/2017 Rady Gminy Liszki w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na dzierżawę nieruchomości