Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 113/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-08-22

skarg M.K. , J.J. , M.O. , E.M. , E.S. H.D. i T.D. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia postępowania scaleniowego skargi oddala.