Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 664/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy w przedmiocie odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia i umorzenia postępowania pierwszej instancji

III SA/Gd 752/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Marynarki Wojennej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie niedopuszczalności uchylenia lub zmiany ostatecznej decyzji dotyczącej odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku służbowego

I OSK 212/09 - Wyrok NSA z 2009-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy w przedmiocie świadczeń związanych z przywróceniem i zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

III SA/Gd 131/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej w przedmiocie dodatku motywacyjnego