Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 107/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku