Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FW 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego miejscowo w sprawie podatku od środków transportowych

II FW 2/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-02

Wniosek w przedmiocie wskazanie organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

I SO/Gl 5/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-27

Wniosek Prezydenta Miasta R. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między pomiędzy Prezydentem Miasta R. a Wójtem Gminy S. w sprawie podatku od środków transportowych za 2017 r.

II FW 2/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

II FW 1/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

II FW 6/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-04

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego poprzez wskazanie organu właściwego w sprawie podatku od środków transportowych za 2017r.

II FW 5/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia

I GW 1/19 - Postanowienie NSA z 2019-06-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu podatku akcyzowego

II FW 3/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozłożenia na raty kwoty grzywny w celu przymuszenia