Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

I OW 190/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.M. o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu.