Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OW 82/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-03

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania zażalenia E. O. na niezałatwienie w terminie wniosku o przyznanie rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OW 179/19 - Postanowienie NSA z 2019-12-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku o rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu za rok 2019