Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SO/Gl 3/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-18

Sprawa ze skargi z wniosku J.R. o wymierzenie Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w G. grzywny w trybie art. 55 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) za nieprzekazanie Sądowi w terminie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

I OSK 1298/09 - Wyrok NSA z 2010-01-21

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy M. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Ś. nr [...] w przedmiocie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym