Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

IV SAB/Gl 75/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

III SA/Kr 752/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu

II SA/Rz 851/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi P. Ł. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 2028/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr [...]

I OSK 1705/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o zwolnieniu ze służby

III SA/Gd 507/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-01-20

Sprawa ze skargi H. S. na orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SA/Wa 969/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wypłaty należności z tytułu zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 217/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2159/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej uchylenia decyzji o zwolnieniu ze służby

II SA/Wa 1401/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie stwierdzenia zakończenia okresu zatrudnienia oraz ustalenie uposażenia i umorzenie postępowania w sprawie
1   Następne >   +2   6