Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II OSK 73/05 - Wyrok NSA z 2005-10-07

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy potwierdzenia okresu niewykonywania pracy przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych