Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1321/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 245/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej