Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 379/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 5/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku z pomocy społecznej

II SA/Lu 274/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 275/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 310/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-16

Sprawa ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 1014/06 dotyczącej zasiłku celowego

II SA/Lu 558/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 378/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SAB/Lu 69/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SA/Lu 306/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 607/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przesłania kserokopii wywiadu środowiskowego