Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 635 Kultura fizyczna, sport i turystyka X

II SA/Kr 1903/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kętach w przedmiocie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych oraz w sprawie przyznawania nagród sportowych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej

VI SA/Wa 2496/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie przyznania stypendium sportowego

VIII SA/Wa 535/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawidłowości działania Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

III SA/Wr 659/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W., w przedmiocie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów oraz nagród i wyróżnień w sporcie w Gminie W.,