Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 589/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 654/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-07-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 259/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

II SAB/Ol 50/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-06-08

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji pierwszej instancji w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Ol 845/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 702/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Ol 846/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Ol 76/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

II SAB/Ol 70/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-10-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w rozpoznaniu odwołania od decyzji z dnia '[...]' nr '[...]' dotyczącej odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Ol 213/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem do zasiłku rodzinnego
1   Następne >   2