Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Sz 935/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie: uwzględnienia w części protestu od wyników oceny wniosku o dofinansowanie projektu w ramach polityki spójności

I SA/Sz 50/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w przedmiocie pozostawienia protestu bez rozpatrzenia

I SA/Sz 544/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na realizację operacji 'Modernizacja świetlicy wiejskiej [...]'.

I SA/Sz 621/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na realizacji operacji '[...]'